GDPR

GDPR – Dataskyddsförordning

Den här dataskyddsförordningen förklarar hur Engrosfrukt Sverige AB samlar in och använder personupplysningar. Kontakta oss på info@engrosfrukt.se om något är oklart eller om du vill veta vilka upplysningar om dig vi har lagrat.

Personupplysningar är alla typer av upplysningar som går att relatera till en identifierbar person, så som namn, e-post, telefonnummer med mera.

Anledning till att vi behandlar personupplysningar.

Anledningen till att vi behandlar personupplysningar är att vi ska kunna behandla dig som kund, samarbetspartner och intressent. Vi och våra grossister behöver dessa upplysningar för att bekräfta beställningar, ta kontakt vid leverans, skicka fakturor, övrig kontakt med dig för att informera om säsongsvaror, kampanjer, öppettider och liknande. Personupplysningarna kommer inte att användas för andra syften.

Hur vi samlar in personupplysningar.

Vi samlar in uppgifter som namn, telefonnummer och e-mail med hjälp av kontaktschema, mail från dig eller uppgifter från kedjekontor. Detta är uppgifter du ger oss frivilligt och inte något vi samlar in som inte är av intresse för dig.

Upplysningarna blir registrerade i vårt CRM-register.

Vem har tillgång till upplysningarna?

Det är bara vi som är anställda i Engrosfrukt, våra grossister och systemleverantörer som har tillgång till dina personupplysningar. Vi säljer aldrig informationen vidare till tredje part.

Hur länge lagrar upplysningarna?

Är du kund hos oss lagrar vi upplysningarna så länge kundrelationen varar. Efter avslutat kundrelation raderar vi upplysningar som inte är viktiga ur redovisningssynpunkt senast 6 månader efter avslutad relation.

Din rätt till insyn, korrigering och radering.

Du har rätt till insyn i de upplysningar vi har lagrade om dig, vad de används till, vem som har tillgång till dem, hur länge de blir lagrade och var upplysningarna är hämtade ifrån. Du har rätt till att be om ändringar av dina upplysningar. Du har också rätt att får irrelevanta personupplysningar raderade. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke om samtycke var utgångspunkt för lagring av upplysningar.

Kontakta oss gärna för insyn, korrigering, radering eller om du har andra frågor.